Loading Догађаји

Trening Veštine asertivne komunikacije

PRIJAVE U TOKU

Trening je namenjen svima koji žele da unaprede svoju komunikaciju i međuljudske odnose, onima koji se često povlače ili reaguju agresivno onda kada bi želeli da konstruktivno odgovore, onima koji beže od konflikta ili izražavanja sopstvenog mišljenja. Svima onima koji smatraju da im usavršavanje veština komunikacije može pomoći u realizaciji svojih potreba, zamisli i ideja.

Ciljevi treninga:

 • Ovladavanje komunikacijskim veštinama
 • Unapređenje samopoštovanja i samopouzdanja
 • Ovladavanje tehnikama izbegavanja manipulacije i tehnikama konstruktivnog rešavanja konflikata, upućivanja kritike i pohvale
 • Češće direktno i iskreno izražavanje sopstvenog mišljenja, stavova i osećanja
 • Smanjenje anksioznosti/straha, stresa, stidljivosti i socijalne treme
 • Smanjenje straha prilikom izlaganja veština, prezentacija, javnih nastupa
 • Razvoj samoodgovornosti, rad na sebi i sopstvenom razvoj

Teme treninga:

 •   Razliciti stilovi ponašanja: agresivno, pasivno, i asertivno
 •   Pozicija “Ja sam OK – Ti si OK”
 •   Aktivno slušanje i prepreke u slušanju
 •   Važnost neverbalnih signala u komunikaciji
 •   Raport – biti na istoj talasnoj duzini sa drugima
 •   Ljudi nisu teški, ljudi su različiti – prilagoditi stil komunikacije sagovorniku
 •   Asertivni govor – različite tehnike asertivne komunikacije
 •   Najveci izazov asertivnosti – konstruktivna kritika i negativna  povratna informacija

Trening se organizuje kao jednodnevni program u trajanju od po 7 sati i bazira se na kombinaciji interaktivnog predavanja i vežbi.

Predavač: Sanja Starovlah – konsultant i trener u oblasti razvoja poslovanja, upravljanja ljudskim resursima, komunikacije i emotivne pismenosti.

Investicija za trening: 16.000,00 din+ PDV.  Za  rane prijave  ostvarujete popust od 20%, pri čemu je konačna investicija 12.800,00 din + PDV.

Vreme održavanja: PRIJAVE U TOKU

Mesto održavanja: HR centar, Resavska 48, 1. sprat, stan 12

Dodatne informacije: +381 64 429 68 31, office@hrcentar.rs

Prijavite se preko formulara: