Septembar 2014
NLP First Step

Pridružite se trećoj grupi praktičara i upustite se u NLP avanturu. Budite odvažni i preuzmite svoj život u svoje ruke! NLP vam pruže metodologiju za postizanje željenog u kratkom roku, sa rezultatima koji ostaju sa vama celi život!

NLP Master

Nastavite vaše NLP putovanje sa nama, pridružite nam se na NLP Masteru. Uslov je završen trening za NLP praktičara. Prijavite se što pre, upis je u toku…

Energy – time management

Naučite kako upravljati svojim vremenom znači upravljati svojom energijom, uvesti u svoj život samoorganizaciju i osećati se zadovoljno i uspešno na kraju dana uz balans privatnog i poslovnog. Pridružite nam se na jednodevnom treningu i poboljšate i usavršite upravljanje svojim 

Obračun zarada

Uskladite svoje knjigovodstvo sa novim izmenama Zakona o radu i prijavite se na ovaj jedinstven program koji ima za cilj da Vas osposobi da samostalno razumete, tumačite i primenite zakonske odredbe u vezi obračuna zarada zaposlenih. Trening je posebno orijentisan

Uspešna naplata potraživanja

Efikasna naplata potraživanja usko je povezana sa brzom reakcijom i preduzimanjem odgovarajućih radnji čim nastupi kašnjenje. Kako da se što manje suočavamo sa problemima neplaćanja potraživanja? Kako da se najlakše izborimo kada i ako oni nastupe? Hajde da saznamo i

Obračun primanja van radnog odnosa

Uskladite svoje knjigovodstvo sa novim izmenama Zakona o radu i prijavite se na ovaj jedinstven program koji ima za cilj da Vas osposobi da samostalno razumete, tumačite i primenite zakonske odredbe u vezi obračuna primanja fizičkih lica po osnovu ugovora