Maj 2019
FINANSIJE – KRVNA SLIKA VAŠE KOMPANIJE

Stakeholderi, bilans stanja, neoperativni rezultat, investicioni cash flow, obrtni kapital, koeficijenti likvidnosti, break-even analiza… Možda se pitate šta sve ovi finansijski pojmovi znače i dobro je da se pitate. Kad god se pitamo znači da nam je važno i zato