EXPERIENCE

HR Centar provides business and personal development services through consulting and certified programmes, techniques and tools.

We bring together experts experienced in the management of:
Business Processes
Human Resources
Sales and Customer Care
Who put at your disposal their knowledge and client development experience in the fields of:
Personal
Professional and
Business Development
Through:
Consulting
Training and Development Programmes
Outsourcing
Coaching
Mentoring

We offer innovative, high-quality, practical solutions, unique on the market, custom made for each client, tailored to their vision, strategy and business goals.

VALUES

Our vision is to offer our clients a partner relationship, providing practical solutions unique on the market that will help them meet their business goals and personal aims.

Our mission is to gather top professionals whose expertise and energy provide innovative solutions in the field of human resource management and overall business development.

We live our values and we apply them in every project we develop with our clients:

Partner relationships

We grow and develop ourselves only if our clients are growing: achieving their goals means achieving ours

Quality of Service

The crown of our work is a satisfied and loyal client, so we always strive to maintain top levels of service

Innovation

Synergy of ideas and the combined use of the full range of our team members’ energy and expertise make our proposals integral and innovative

Incentive

You can always expect us to go the extra mile, because we strive to exceed expectations

Commitment

At all times, each of our clients and projects has a committed and experienced senior consultant – a project leader

Flexibility

We define our cooperation with a client through a coaching process, because we find it important to respond fully to their needs

Continuous Improvement

We are committed to lifelong learning and education, so we can always be ready to respond to new requests from clients

Team

Our team members, trainers and consultants have extensive experience in corporate, public and non-governmental sectors acquired through work in responsible positions in national and international companies.

ACCREDITATIONS

 • NLP TRENER, MASTER I PRACTITIONER

  IN NLP I IANLP su međunarodne organizacije osnovane u cilju očuvanja kvaliteta NLP programa određivanjem kriterijuma za njegovo izvođenje. Članovi udruženja imaju sertifikate koji potvrđuju i garantuju njihove NLP veštine. NLP je najpoznatiji svetski komunikacioni model.

 • REGISTERED ANALYTIC – NETWORK COACH

  A-N Coaching Network je međunarodna organizacija osnovana sa ciljem promovisanja A- N Coaching System-a, pristupa coaching procesu koji se zasniva na psihoanalitičkoj teoriji i praksi povezujući je sa inovativnim pristupom osnivača dr.Simon Westerna leadershipu i ulozi pojedinca u savremenom, umreženom društvu.
 • SERTIFIKOVANI WINGWAVE COACH

  Besser-Siegmund Instituta iz Hamburga. Wingwave je priznata svetska metoda gde se individualnim radom sa klijentom rešava stres, konflikti, anksioznost, dileme, strahovi  i fobije.

 • SERTIFIKOVANI KORISNIK I ZVANIČNI RESELLER HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS ALATA, Adria

  Hogan alat je jedan od najpriznatijih alata u svetu za zapošljavanje pravih ljudi na prava mesta, razvoj talenata u organizacijama i procenu liderskog potencijala menadžmenta kroz procenu kompetencija, jakih i slabijih strana ličnosti, kao i uklapanja u organizacionu kulturu.

 • SERTIFIKOVANI KONSULTANT I DISTRIBUTER

  INSPIRE management metodologija je način prepoznavanja odgovarajućeg pristupa u poslovnom rukovođenju - kako rukovodioci i lideri znaju šta učiniti u ponašanju, komunikaciji, planiranju i organizovanju drugih osoba da bi ostvarili najbolje rezultate za kompaniju. Inspire kao metodologija je nastao kao odgovor na pitanja kako prema potrebama kompanije prepoznati, zaposliti i zadržati najkvalitetniji kadar!
 • SERTIFIKOVANI KONSULTANT I TRENER – SDI PERSONAL STRENGHTS, USA

  SDI je alata za procenu komunikacijskog stila baziran na motivacionom sistemu vrednosti koji koristimo za unapređenje komunikacije na ličnom i timskom nivou kroz procenu ponašanja u normalnim i konfliktnim situacijama pa je alat koji se najčešće koristi u programima koji se bave upravljanjem konfliktima u poslovnom okruženju.