Loading Догађаји

Efikasna komunikacija

PRIJAVE U TOKU

Efikasna komunikacija je ključ uspeha bilo da je u pitanju kontakt sa poslovnim partnerima, klijentima, kolegama ili nadređenima. U različitim situacijama se ispoljava značaj jasnog informisanja, razumevanja i dogovora koje postižemo upravo kroz komunikaciju. Kroz trening učimo da personalizujemo svoj pristup i prilagodimo svoju komunikaciju sagovorniku, kao i da svesni kanala komunikacije, obezbedimo prenos svih bitnih informacija, razumevanje poruke koju šaljemo ili primamo i uspešno rešimo konflikte ukoliko do njih dođe.

Jedan od osnovnih elemenata kojem posvećujemo pažnju je prepoznavanje potreba sagovornika kojem se obraćamo sa određenim ciljem i usaglašavanje, koje dovodi do uspešne realizacije ciljeva i dogovora. Potrebama sagovornika treba da se obratimo na način koji oni, prema svojim stilovima percepcije i ponašanja, najbolje mogu da razumeju. Važno je, pri tome, uspostaviti most poverenja između nas i našeg sagovornika.

OSNOVE KOMUNIKACIJE

 • Prvi utisak
 • Rapor – biti na istoj talasnoj dužini sa drugima
 • Tehnike za uspostavljanje mosta poverenja – rapora
 • Prepoznavanje i procena nivoa pažnje i percepcije sagovornika
 • Efektivno korišćenje glasa (ton, modulacija, jasnoća, ritam, emocije)
 • Neverbalna komunikacija – važnost neverbalnih signala u komunikaciji
 • Fleksibilnost u komunikaciji

RAZLIČITI KOMUNIKACIONI STILOVI

 • Različiti stilovi komunikacije
 • Kako se ponašamo kada je sve ok
 • Kako da razumemo ljude sa drugim stilovima komunikacije
 • Promena ponašanja u stresu – uzrok nesporazuma i konflikata
 • Pozicija ”Ja sam OK-Ti si OK”
 • Kako koristimo naše vrline i kada ih drugi vide kao slabosti

EFIKASNA KOMUNIKACIJA

 • Aktivno slušanje i prepreke slušanju
 • Drugi su različiti – kako prilagoditi stil komunikacije sagovorniku
 • Asertivni govor – različite tehnike asertivne komunikacije

KOMUNIKACIJA U USLOVIMA POVEĆANOG STRESA

 • Najveći izazov u komunikaciji – konstruktivna kritika
 • Negativna povratna informacija na asertivan način
 • Rešimo asertivno konflikt

Trening se organizuje kao jednodnevni program u trajanju od 7 sati i bazira se na kombinaciji interaktivnog predavanja i vežbi.

Predavač: Tatjana Šokčić – Poslovni konsultant i NLP trener

Investicija za trening: 16.000,00 din + PDV. Iskoristite popust od 15% avansnim plaćajem   ili slanjem više od tri učesnika na trening. Konačna investicija sa uračunatim popustom iznosi 13.600,00 din + PDV.

Vreme održavanja:  Datum će naknadno biti definisan.

Mesto održavanja: HR Centar, Resavska 48, 1. sprat, stan 12

Dodatne informacije: +381 60 55 00 596, jelena.kovacevic@hrcentar.rs

Prijavite se preko formulara:

Aktuelni treninzi