Loading Догађаји

Obračun zarada za strane državljane (koji rade na području teritorije Republike Srbije)

PRIJAVE U TOKU

Pojam i principi ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

 • Pojam i principi ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Uticaj ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja na obračun zarada i ostalih primanja stranih državljana
 • Analiza spiska država sa kojima Republika Srbija ima potpisan ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Analiza najvažnijih elemenata na primeru jednog ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Pojam rezdentnosti/nerezidentnosti

Pojam i principi socijalnih sporazuma

 • Pojam i principi socijalnih sporazuma
 • Uticaj socijalnih sporazuma na obračun zarada i ostalih primanja stranih državljana
 • Analiza spiska država sa kojima Republika Srbija ima sklopljen socijalni sporazum
 • Analiza najvažnijih elemenata na primeru jednog socijalnog sporazuma

Primeri obračuna

 • Obračun zarade za stranog državljanina koji je zaposlen po ugovoru o radu
  * ukoliko postoji/ne postoji potpisan ugovor o dvostrukom oporezivanju
  * ukoliko postoji/ne postoji socijalni sporazum
 • Obračun poreza i doprinosa za strane državljane koji su upućeni na rad u Republiku Srbiju
  * ukoliko postoji/ne postoji potpisan ugovor o dvostrukom oporezivanju
  * ukoliko postoji/ne postoji socijalni sporazum

Poreski aspekt

 • Analiza poreskih obaveza za poslodavca/stranog državljanina

Primeri koji se koriste su usklađeni sa potrebama učesnika (primeri za državljane zemalja koje su interesantne učesnicima)

Trajanje treninga je 1 dan, 8 sati, i izvodi se u formi interaktivnog predavanja i vežbi.

Polaznicima je obezbeđen priručnik i svi potrebni materijali za obračun.

Investicija za  trening program iznosi 48.000 din + PDV. Iskoristite popust od 15% avansnim plaćanjem  ili slanjem više od tri učesnika na trening. Konačna investicija sa uračunatim popustom iznosi  40.800 din + PDV.

Datum i vreme održavanja: Datum će biti naknadno utvrđen (od 10h do 17h)

Mesto održavanja: HR centar, Resavska 48, 1. sprat, stan 12

Dodatne informacije: +381 60 55 00 596, office@hrcentar.rs

Prijavite se preko formulara:

Aktuelni treninzi