Loading Догађаји

Pravni i etički aspekti online komunikacije

26.04.2016

NOVI ZAKON O ONLINE OGLAŠAVANJU

Zakon je stupio na snagu i primenjivaće se od 6.maja – informišite se na vreme i budite u toku! Zakon o oglašavanju prvi put reguliše i plasman oglasne poruke na internetu.

Na šta treba obratiti pažnju kada se oglasna poruka objavljuje na internet?

Ko je odgovoran za tu poruku?

Koje su sankcije?

Samo su neka od pitanja koja će u narednim mesecima biti itekako aktuelna za one koji svoju poslovnu aktivnost obavljaju online. Zakon je stupio na snagu 6. februara, a primenjivaće se od 6. maja.

Seminar ima za cilj da na lak i jednostavan način, kroz brojne primere iz prakse, učesnicima približi pravna i etička pravila onlajn komuniciranja.

Program:

Modul 1.
1. Pravni aspekt online komunikacije
– autorsko pravo
– zaštita privatnosti i podataka o ličnosti
– oglašavanje (novi Zakon o oglašavanju)
– terms of use

2. Etički aspekt online komunikacije – šta čini granicu dobre komunikacije koja proizvodi pozitivno i aktivno učešće javnosti

Modul 2.
1. Šta u slučajevima kada naša komunikacija proizvede negativne reakcije javnosti
– Zakonski okviri i krizne komunikacije
– primeri iz prakse

Ovaj seminar ima za cilj da, između ostalog odogovori i na sledeća pitanja:

– Koji zakoni uređuju onlajn komunikaciju?
– Kakva je naša uloga i odgovornost kada komuniciramo u online sferi?
– Koliko smo odgovorni za sadržaj komunikacije u online sferi?
– Da li onlajn komunikacija povlači za sobom i kakve određene pravne posledice?
– Kakvom komunikacijom pridobijamo pozitivnu pažnju, aktivno učešće i lojalnost javnosti?
– Koji su pravni i etički aspekti kada naša komunikacija proizvede neželjene negativne efekte?

Namenjen svima koji učestvuju i/ili su odgovorni za kreiranje i plasiranje online oglasa i poslovne komunikacije, menadžmentu i stručnjacima iz oblasti marketinga, advertisinga, komunikacija i odnosa sa javnošću, predstavnicima internih pravnih službi, vlasnicima i direktorima firmi.

Predavači:

Kruna Savović je advokat sa preko 8 godina iskustva. U svojoj karijeri sevetovala i zastupala telekom operatore, emitere, štampane i onlajn medije, medijska udruženja, novinare i novinarska udruženja. Trenutno vodi preko 60 slučajeva pred nadležnim sudovima, i preko 100 pred drugim relevantnim telima. Kruna je član pravnog tima Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM), pravni savetnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), i mlađi ekspert u EPTISA projektu: „Jačanje medijske slobode“.

Miloš Stojković je pravnik. Jedan od glavnih članova koji su učestvovali u izradi Nacrta Zakona o oglašavanju. Od 2005. do 2008. godine je radio kao koordinator na projektima i pravni istraživač u Beogradskom centru za ljudska prava, od 2008. do 2012. godine radio je kao pravni savetnik i rukovodilac grupe za pravnu regulativu u sektoru za elektronske komunikacije, a advokaturom se bavi od 2012. godine u Advokatskoj kancelariji Živković Samardžić. Miloš je aktivan u različitim oblastima prava koje se odnose na komunikaciju, a naročito u oblasti medija, oglašavanja, telekomunikacija, zaštite intelektualne svojine i interneta. Bio je član ekspertskih radnih grupa za izradu Nacrta Zakona o elektronskim komunikacijama (2010. i 2014), Nacrta Zakona o elektronskim medijima (2012) i Nacrta Zakona o oglašavanju (2014). Miloš je član pravnog tima Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM), mlađi ekspert na Eptisa projektu „Jačanje medijske slobode“, saradnik Portala Pravo IKT i gostujući kolumnista – bloger portala za e-trgovinu: Limundo.

Jelena Malenović je konsultant iz oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću svoja znanja i potpuno razumevanje potreba biznisa izgradila je sinergijom iskustava na vodećim pozicijama u jednoj od Fortune 500 kompanija kao i servisiranjem klijenata iz pozicije agencije. Tokom više od 20 godina u komunikacijama i razvijanju nekih od vodećih svetskih brendova ostvarila je brojne uspešne i nagrađivane kampanje koje su pomerile granice i postavile nove trendove u zemlji i regionu. Ekspertiza su joj interne i eksterne komunikacione strategije, programi društveno odgovornog poslovanja, odnosi sa medijima, krizni i menadžment promena, menadžment remote organizacija i timova, employer branding i employee engagement platforme.

Vreme održavanja: 26. april 2016. od 9 do 16h

Mesto održavanja: HR centar, Resavska 48, 1. sprat, stan 12

Iznos kotizacije: 12.000,00 dinara

Dodatne informacije: +381 60 55 00 596, office@hrcentar.rs

Prijavite se preko formulara:

    Aktuelni treninzi