Loading Догађаји

Prevencija i zaštita od mobinga – Pravna regulativa i praktični saveti

24.10.2015

Mobing je oblast kojom se često susrećemo u radu u oblasti ljudskih resursa, a korisne informacije za sprečavanje i rešavanje nisu uvek dostupne u konkretnoj i upotrebljivoj formi.

Cilj koji treba da imamo u svakodnevnom radu, kada je mobing u pitanju, jeste kako da sistemskim delovanjem minimiziramo mogućnost pojave ovakvih slučajeva, ali i da se adekevatno i na vreme i efikasno njime pozabavimo ukoliko nastane, štiteći interese kompanije i zaposlenog.

Trening program je namenjen pravnicima koji se bave radnim pravom, posrednicima u postupku zaštite od zlostavljanja na radu, rukovodiocima ljudskih resursa, mogućim ili trenutnim žrtvama mobinga, predstavnicima poslodavaca koji imaju ili je moguće da imaju problem sa mobingom, licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu, licima za podršku, licima kojima se podnosi zahtev za zaštitu od zlostavljanja na radu, kao i svim zainteresovanim osobama za oblast sprečavanja mobinga i zaštite od mobinga.

Trening će vam obezbediti konkretne alate za uspostavljanje sistema zaštite i rešavanja sporova, uz navođenje različitih primera iz prakse i odgovarajući na vaša konkretna pitanja. Po završenom kursu polaznik je detaljno upoznat sa Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu i spreman da pravnu regulativu uspešno primeni u praksi, da uspešno vodi ili učestvuje u postupku zaštite od zlostavljanja na radu, kao i da nedostatke pravne regulative i probleme koji nastaju u praksi, reši na praktičan i što jednostavniji način.

Osnovne tematske oblasti:

Na treningu se prolazi kroz gotovo ceo Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, polaznici se upoznaju sa postupkom posredovanja tj. postupkom zaštite od zlostavljanja na radu, upoznaju se odredbe Zakona i daju smernice kako postupiti po njima, ukazuje se na moguće probleme u praksi i propuste Zakona, polaznici se upoznaju sa stvarnim problemima nastalim u praksi, daju se saveti za rešavanje spornih pitanja, kao i saveti poslodavcima i licima koja su žrtve mobinga.

Trening program se izvodi kroz 4 sata intenzivnog rada koji obuhvata praktične primere i probleme iz prakse. Svaki polaznik dobija knjigu Komentar Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, kao i obrasce 38 akata u elektronskoj formi, a koji su u vezi sa postupkom zaštite od zlostavljanja na radu.

Predavač: Igor Milikić, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i ispitom za rad u zapošljavanju. Višegodišnje iskustvo u radnom pravu i oblasti sprečavanja i zaštite od zlostavljanja na radu sticao je, pored ostalog, u velikim kompanijama kao što su Telekom Srbija a.d., Futura plus d.o.o., Generali Osiguranje Srbija. Autor je knjige Komentar Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.

Investicija: 10.200,00 din + PDV, sa popustom od 15% (8.670,00 din + PDV) za rane prijave.

Vreme održavanja: 24. oktobar od 9h do 13:30h

Mesto održavanja: HR Centar, Resavska 48, 1. sprat, stan 12

Dodatne informacije: +381 60 55 00 596 ili na office@hrcentar.rs

Prijavite se preko formulara: