Loading Догађаји

Profitabilna prodaja

PRIJAVE U TOKU

Cilj treninga

„Ne postoji ništa toliko beskorisno, kao kada sa velikom efikasnošću radite nešto što ne treba raditi uopšte’’ – Peter Drucker.

Povećanje prihoda ne znači istovremeno i povećanje profita. Zadatak svake kompanije koja želi biti uspešna jeste da svoju prodaju usmeri ka generisanju novostvorene vrednosti. Cilj treninga je pokazati šta je to prodajnim menadžerima važno i šta je potrebno da usvojimo iz područja finansija kao neophodno znanje kako bi upravljali vrednostima u prodaji. Stavljanjem finansija u funkciji prodaje, na razumljiv način, kroz praktične primere i interaktivne radionice,  podižemo nivo finansijske pismenosti prodajnog osoblja, bolje razumevanje rezultata svoga rada, i podstičemo da se na nivou donošenja odluka prepoznaju potencijali prodaje, identifikuju eventalni gubici  i usmere aktivnosti ka ostvarenju željenih ciljeva tj. da „uz minimalne troškove postignu što bolje rezultate“.Cilj treninga je podizanje nivoa kompetencija menadžera, čime  odluke postaju kvalitetnije s novim pogledom na poslovanje.

Kome je namenjen trening:

 • Menadžerima u prodaji (direktori prodaje, menadžeri sektora, supervizori prodaje, menadžeri distributivnih centara, business development, market development, trade and marketing menadžeri…)
 • Profesionalcima u prodaji koji žele da napreduju
 • Svima koji žele da nauče kako da mere rezultate svojih poslovnih odluka

Teme treninga

I Finansije i prodaja u formulaciji uspešne strategije

 • Strateško planiranje – Biznis plan kao odrednica buduće tržišne pozicije kompanije
 • Odluka o proizvodima i tržištima
 • Odluka o portfoliju proizvoda

II Od prihoda do profitabilnosti

 • Izrada budžeta prodaje
 • Kategorizacija kupaca
 • Upravljanje tržišnim teritorijama
 • Praćenje troškova marketinga
 • Cena koštanja proizvoda i/ili usluga
 • Kako pravilno alocirati troškove i investicije u kupce i proizvode/usluge?
 • Alokacija direktnih i indirektnih troškova na njihove nosioce (kupci, proizvodi, usluge, region I sl.)
 • ABC Activity Based Costing (Obračun troškova na bazi aktivnosti)
 • Radionica

III Veliki kupci ne moraju biti i profitabilni (analiza profitabilnosti)

 • Profitabilnost proizvoda
 • Profitabilnost kupaca
 • Profitabilnost kanala prodaje
 • Profitabilnost prodajnih centara
 • Radionica

IV Ključni finansijski pokazatelji u prodaji

 • Osnove bilansa uspeha
 • Praćenje kupaca (DSO) i zaliha (DIO)
 • Definisanje ključnih KPI u finansijama (Kontribucija, Operativni profit, EBITDA, Neto profit)
 • Radionica

V Finansije kao alat za operativno odlučivanje u prodaji 

 • Koncept međuzavisnosti prodaje i marketinga
 • Odluka o miksu proizvoda: koji proizvod se najviše isplati prodavati?
 • Odluka o ulaganju u marketing: ako uložimo u troškove marketinga, kolliko moramo da prodamo da bi nam se isplatilo (Breakeven point analiza)?
 • Odluka u popustima: ako prodavac da rabat 10%, koliko mora da poveća volume prodaje?
 • Radionica

VI Primena finansija u upravljanju prodajnim rezultatima

Praćenje, merenje i kontrola ostvarivanja prodajnih ciljeva

Trening program se izvodi: kao dvodnevni program, od kojih svaki podrazumeva 7 sati rada koji se bazira na kombinaciji interaktivnog predavanja i vežbi.

Trening vodi: Ivana Solunac, konsultant za razvoj poslovanja, finansijske strategije kompanije, due diligence projekata, kontroling i korporativno finansijsko poslovanje.

Investicija za  trening programa: 48.000,00 din + PDV.  Iskoristite popust od 15% avansnim plaćanjem  ili slanjem više od tri učesnika na trening. Konačna investicija sa uračunatim popustom iznosi  40.800,00 din + PDV.

Vreme održavanja: Datum će biti naknadno utvrđen (od 09h do 16h)

Mesto održavanja: HR centar, Resavska 48, 1. sprat, stan 12

Dodatne informacije: +381 60 55 00 596, office@hrcentar.rs

Prijavite se preko formulara:

Aktuelni treninzi