Ivana Solunac

Konsultant za razvoj poslovanja
ivana.solunac@hrcentar.rs
linkedin: Ivana Solunac

Prethodnih 10 godina gradi karijeru top menadžera unutar Nelt grupe, stičući iskustva u različitim industrijama (prehrambena industrija, industrija nameštaja, obnovljivi izvori energije, veleprodaja i maloprodaja robe široke potrošnje). Krunu njene dosadašnje karijere čini pozicija generalnog direktora Corner Shop –a, na kojoj se nalazi poslednje 3 godine. Prethodno je u okviru Nelt grupe obavljala poslove izvršnog direktora i člana borda u kompanijama Neoplanta AD i Novi Dom AD.

Na visokim pozicijama koje je obavljala, bavila se strateškim liderstvom u različitim oblastima. Ima bogato iskustvo u stvaranju novih kompanija, akvizicijama i integraciji postojećih, te kompletnoj reorganizaciji i transformaciji privatizovanih kompanija.

Specijalnost su joj izrada poslovne i finansijske strategije kompanije, due diligence projekti, kontroling i korporativno finansijsko poslovanje.

Kao stručnjak iz oblasti finansija, bila je angažovana i kao interni trener za menadžerske timove na temama: analiza finansijskih izveštaja kompanije, tumačenje menadžment izveštaja, cash flow menadžment, budžetiranje i predviđanje.

Diplomirani je inženjer fitomedicine, a završila je i master studije iz oblasti marketinga na FON-u Univerziteta u Beogradu.