Jelena Kovačević

HR konsultant
jelena.kovacevic@hrcentar.rs
linkedin: Jelena Kovačević

Jelena je diplomirani andragog i sertifikovani NLP Master. Na listi je Društva andragoga Srbije kao realizator različitih akreditovanih obuka i seminara u oblasti obrazovanja i učenja odraslih.

U HR Centru se bavi kreiranjem assesment/development centara, procenom kompetencija, organizacijom team buildinga. Ujedno je koordinator aktivnosti Udruženja za lični rast i razvoj MYNLP.

Svoja dragocena praktična iskustva u organizaciji i vođenju treninga, procena kompetencija, liderskih potencijala i razvojnih potreba zaposlenih, team building aktivnosti, pisanju i vođenju projekata, Jelena je počela da stiče još u toku studija kao volonter u HR kompanijama, da bi kasnije nastavila angažovanjem u vladinom i nevladinom sektoru učestvujući u brojnim projektima. Učestvovala je i u kreiranju i realizaciji obuka za sticanje osnovnih andragoških veština kroz obučavanje nastavnika osnovnih škola a za rad sa odraslim polaznicima.

Reference: ACB Društvo za posredovanje u osiguranju, GIZ projekat Reforma koordinaciji politika u Vladi Republike Srbije, NIS, projekat EU i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS „Druga šansa – Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji“, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.