NLP First Step

09.07.2015

Budite odvažni i preuzmite svoj život u svoje ruke!

NLP Vam pruža metodologiju za postizanje željenog u kratkom roku, sa rezultatima koji ostaju sa Vama celi život.

NLP (neuro-lingvističko programiranje)  je nauka koja se bavi proučavanjem ljudskog ponašanja, pre svega ponašanjem uspešnih ljudi i novijeg je datuma. Kao takav, NLP danas predstavlja najzastupljeniji komunikacijski model sa najširom primenom.