HR kroz praksu
PRIJAVE U TOKU

Usvojite praktična i primenjiva znanja iz svih područja rada u ljudskim resursima i: • Pripremite se za izazove novih pozicija. • Osnažite se na postojećoj poziciji. osobama koje žele da razviju svoje veštine, steknu i prošire praktična znanja u oblasti

Obračun zarada
PRIJAVE U TOKU

Trening program je namenjen direktorima i vlasnicima preduzeća koji žele da planiraju troškove u vezi angažovanih fizičkih lica sa razumevanjem, HR menadžerima, zaposlenima u HR sektoru i u službi računovodstva, kao i svima zainteresovanima za ovu oblast. Trening program će

Trening za trenere
PRIJAVE U TOKU

Znati nije dovoljno, treba i primeniti. Biti voljan nije dovoljno, treba i uraditi! Goethe

Efikasna komunikacija
PRIJAVE U TOKU

Efikasna komunikacija je ključ uspeha bilo da je u pitanju kontakt sa poslovnim partnerima, klijentima, kolegama ili nadređenima. U različitim situacijama se ispoljava značaj jasnog informisanja, razumevanja i dogovora koje postižemo upravo kroz komunikaciju. Kroz trening učimo da personalizujemo svoj

Strategija uspešnog dana
PRIJAVE U TOKU

Trening se bavi unapređenjem produktivnosti i sopstvene organizacije u dinamičnom poslovnom okruženju, kao i motivacijom da se posao obavlja koristeći maksimalne lične kapacitete.

PRETNJA ILI IZAZOV – KAKO VIDIŠ KONFLIKT?
PRIJAVE U TOKU

Kako pobediti ajkulu u konfliktu? Koliko često se iznervirani u toku radne nedelje? A koliko puta vas NEKO iznervira? Koliko puta ste rešili problem bez svađe? Ako verujete da bi bilo korisno da naučite kako da upravo to uradite –

Uspešna prezentacija
PRIJAVE U TOKU

Trening je namenjen svima koji prezentuju ideje, izveštaje, proizvode i treba da znaju da kreiraju prezentaciju kojom će na najbolji način preneti sadržaj publici, prepoznaju signale publike, nauče šta i kako treba da govore da održe pažnju publike, steknu poverenje

NLP za uspešnu prodaju
PRIJAVE U TOKU

NLP, kao nauka o uspehu, proučava uspešne obrasce ponašanja vrhunskih prodavaca jer, ako neko može nešto da uradi, svako to može da nauči! Vrhunski prodavci vladaju tehnikama koje ih osposobljavaju da uspostave vezu sa klijentom na istoj „talasnoj dužini”, da

Uspešna naplata potraživanja
PRIJAVE U TOKU

Poznato je da se rast i razvoj preduzeća ostvaruju kroz povećanje prodaje proizvoda i usluga, a održivost tog razvoja se meri kroz nekoliko parametara, od kojih je stepen likvidnosti  jedan od najvažnijih. Slaba likvidnost kao posledica platne nediscipline odražava se

PRIPREMA ZA INTERVJU ZA POSAO
PRIJAVE U TOKU

„Pre svega, priprema je tajna uspeha.“  (H. Ford)    Koliko god iskustva imali i vešti bili prilikom intervjua za posao, dobra priprema je više od pola dobijenog posla. Odgovarajuća priprema za intervju za posao čini da budete samouvereni, autentični i ostanete

Obračun zarada za strane državljane (koji rade na području teritorije Republike Srbije)
PRIJAVE U TOKU

Pojam i principi ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja Pojam i principi ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja Uticaj ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja na obračun zarada i ostalih primanja stranih državljana Analiza spiska država sa kojima Republika Srbija ima potpisan ugovor o izbegavanju

Radionica Negovana poslovna žena
PRIJAVE U TOKU

Većina kompanija danas, kojom god delatnošću da se bavi, svoje poslovanje zasniva na komunikaciji i odnosu sa klijentima. Kao i u svakom odnosu, prvi utisak je taj koji nas nesvesno opredeljuje na koji način ćemo komunicirati sa osobom preko puta

Program unapređenja prodaje
PRIJAVE U TOKU

Trening program se sastoji iz tri trening dana. Trening će  omogućiti učesnicima da, radeći na svojim primerima iz prakse, unaprede prodaju kroz unapređenje sopstvenih veština i prodajnog procesa te  pristupa prodaji.

Obračun primanja van radnog odnosa
PRIJAVE U TOKU

Trening program je namenjen direktorima i vlasnicima preduzeća koji žele da planiraju troškove u vezi angažovanih fizičkih lica sa razumevanjem, HR menadžerima, zaposlenima u HR sektoru i u službi računovodstva, kao i svima zainteresovanima za ovu oblast. Trening program će Vam

Profitabilna prodaja
PRIJAVE U TOKU

Cilj treninga „Ne postoji ništa toliko beskorisno, kao kada sa velikom efikasnošću radite nešto što ne treba raditi uopšte’’ – Peter Drucker. Povećanje prihoda ne znači istovremeno i povećanje profita. Zadatak svake kompanije koja želi biti uspešna jeste da svoju

Uspešna strategija organizacije zaposlenih u prodaji
PRIJAVE U TOKU

Trening se bavi unapređenjem produktivnosti i sopstvene organizacije u dinamičnom poslovnom okruženju kao što je prodaja, kao i motivacijom da se posao obavlja koristeći maksimalne lične kapacitete. svima koji se bave prodajom a žele poboljšati i usavršiti upravljanje svojim vremenom,

Aktuelni treninzi