Pravila za uspeh mladih na poslu

Da biste se uspešno snalazili u današnjim poslovnim uslovima, potrebno je da usvojite set pravila i veština koja vas ne uče u školama. Potrebno je i da promovišete sebe, na načine na koje vaši roditelji nisu ni sanjali da treba. Sve je to tekovina novog doba i tehnološke revolucije. Vaša karijera je u vašim rukama, a da stvorite ime, na raspolaganju imate sve blagodeti tehnologije, internet povezanosti i umreženosti 24/7, socijalnih mreža.

Osim što treba da budete prepoznatljivi i vidljivi u virtuelnom svetu, važno je kako vas vide na vašem radnom mestu. Spremite se da uradite mnogo više za sebe i kompaniju nego što nalaže opis vašeg radnog mesta. Važno je da ste uvek u potrazi za novim projektima i saradnji sa drugima te da koristite svaku priliku za obuku i razvoj. Treba da budete sposobni da razumete i prihvatate različitosti, kako u načinu razmišljanja različitih generacija, tako i samih ličnosti i načina rada. Prilagodljivost je neophodna vrlina u poslovnom svetu.

Titule su odlične za nečiji ego, ali ono što je stvarno važno jeste po čemu ste prepoznatljivi u radnom okruženju, kojih projekata ste deo, koliko vam ljudi veruju, koga znate, ko zna za vas, utisak koji ostavljate na ljude oko sebe.

Naravno da je važno ono šta radite, ali je takođe važno i ono šta i kako drugi misle da vi radite. Ako izgradite jaku reputaciju, prilike za razvoj i napredovanje će da slede.

Vašu poslovnu reputaciju ne gradi samo samo vreme koje provodite na poslu već i sve one male stvari na koje možda i ne obraćate pažnju. Kako se oblačite, ponašate, neverbalna komunikacija, sa kime se družite, kako se predstavljate na društvenim mrežama gradi ili može da sruši vaš lični brend.

Prisustvo na društvenim mrežama treba da iskoristite za izgradnju reputacije i ličnog brenda, za povezivanje sa ljudima sličnih interesa.

Velike mogućnosti interneta treba da iskoristite za edukaciju i informisanost u svakom trenutku. Toliko je informacija dostupno na samo jedan klik da du mogućnosti da usavršite ono u čemu želite da postanete stručni i što vas zanima beskonačne.

Vi ste budućnost. do 2025, 75%  radne snage, globalno gledajući, će biti pripadnici generacije Y. To znači da ste, iako sada na početku svoje karijere, ne tako daleko od trenutka kada ćete zauzeti lidersku poziciju. Sada treba radite da to dostignete, pozicionirate sebe na pravi način kroz izgradnju ličnog brenda, poslovnih veština i stručnosti.

Budite neko na koga može da se računa, ko je spreman da preuzme odgovornost i rizik kada treba i ko ima i ume da predstavi inovativna rešenja.