• Postavljanja strateških ciljeva organizacije, vizije, misije i vrednosti
  • Uspostavljanja željene organizacione kulture
  • Razvojnih projekata za menadžment i timove zaposlenih
  • Uspostavljanja i razvoja procesa i timova prodaje, podrške prodaji i korisničkog servisa, nabavke
  • Uspostavljanja i unapređenja HR procesa i timova
  • Outsourcinga pojedinih funkcija HR