Uspešna naplata potraživanja

29.09.2014

Efikasna naplata potraživanja usko je povezana sa brzom reakcijom i preduzimanjem odgovarajućih radnji čim nastupi kašnjenje. Kako da se što manje suočavamo sa problemima neplaćanja potraživanja? Kako da se najlakše izborimo kada i ako oni nastupe? Hajde da saznamo i dođemo do rešenja na jednodnevnom treningu posvećenom tome.