Wannabe intervju: Tatjana Šokčić, Business Consultant, osnivač HR Centra

03.02.2015

tatjana-sokcicTatjana Šokčić je osnivač konsultantske kuće “HR Centar“ koja pruža usluge razvoja poslovanja kao i ličnog razvoja kroz konsalting i sertifikovane programe, tehnike i alate, delujući primarno u oblastima ljudskih resursa, razvoja lidera, razvoja i unapređenja procesa i timova prodaje, korisničkih servisa, naplate potraživanja i nabavke. Posebnu pažnju posvećuju ličnom razvoju pojedinca kroz NLP obuke, za koji ova dama smatra da je osnova za svaki drugi napredak čoveka.

HR Centar” prepoznaje se po inovativnim, kvalitetnim i praktičnim rešenjima, jedinstvenim na našem tržištu, kreiranim po meri svakog pojedinačnog klijenta, uz uvažavanje njihove vizije, strategije i poslovnih ciljeva. O značaju poslovnog razvoja i načinu na koji ovaj centar radi, Tatjana Šokčić nam je pričala u intervjuu za naš magazin.

WANNABE MAGAZINE: Znamo da velike svetske kompanije već godinama unazad posvećuju veliku pažnju unapređenju međuljudskih odnosa među svojim zaposlenima, kao i permanentnom njihovom usavršavanju. Da li je i u Srbiju došao taj trend?

TATJANA ŠOKČIĆ: Upravo su velike kompanije svojim dolaskom u Srbiju u poslednjih desetak godina donele i nov način razmišljanja na temu šta je potrebno za unapređenje poslovanja. Ljudi su najvažniji kapital jedne kompanije i permanentno ulaganje u njihov razvoj je ključni faktor razvoja poslovanja. Ove kompanije odavno znaju da je profesionalni i lični razvoj zaposlenih u direktnoj vezi sa rezvojem same kompanije, njene konkurentnosti na tržištu, rejtinga i imidža u javnosti.

Skladni međuljudski odnosi takođe uveliko doprinose razvoju poslovanja jer u kompanijama koje neguju timski duh i dobre odnose, ljudi ostaju duže, lojalni su i zadovoljni, motivisani da daju svoj maksimum.

Koliko je to važno za poslovanje jedne firme?

Može se reći da je unapređenje odnosa i pružanje mogućnosti usavršavanja zaposlenima ključ razvoja savremene kompanije, kako u svetu, tako i kod nas.

Kako vi radite na profesionalnom razvoju i da li koristite testove koji se upotrebljavaju u psihologiji?

U “HR Centru” sagledavamo potrebe klijenata sa svih aspekata – kroz zahteve razvoja poslovanja, profesionalnog razvoja svakog pojedinca kao i ličnog razvoja zaposlenih. Sve tri komponente su povezane i međuzavisne.

Svako od zaposlenih svojim profesionalnim znanjima i veštinama doprinosi rastu i razvoju same kompanije. Baš zato, kompanije su zainteresovane da ulažu u razvoj veština i profesionalnih znanja svojih ljudi. Sa druge strane, današnji zaposleni shvataju da njihov profesionalni razvoj treba da bude podržan i njihovim ličnim razvojem. Sve više kompanija uviđa ovu povezanost i spremni su da svojim ljudima pruže i više od standardnih edukacija u cilju razvoja poslovnih veština. Sve više govorimo o razvoju, a ne edukaciji, govorimo o potencijalu osobe, razvoju kompetencija.

Testovi za čije smo korišćenje sertifikovani, koristimo za procenu potencijala i kompetencija zaposlenih od kojih se očekuje da podstaknu razvoj kompanije. Ta procena je u stvari ulazni parametar za sve naše programe razvoja (npr. menadžment ili prodajnih veština, lideršipa).

Govorimo o testovima koji nam daju odgovor na pitanje kome najbolje leži koja vrsta posla, ko ima potencijala za druge, više pozicije, kako se koji stilovi u komunikaciji mogu uklopiti u jednom timu, kako tim može postati harmoničan…

Koje su vaše specijalnosti i šta sve nudite svojim klijentima?

Ekspertize našeg tima su različite i dopunjujuće pa smo u prilici da ponudimo klijentima kompletno sagledavanje poslovanja i sveobuhvatne programe razvoja poslovanja i profesionalnog razvoja njihovih zaposlenih. Praktično rečeno, naši konsultanti mogu da procene poslovanje i razvojne potrebe kompanije, na osnovu toga naprave strategiju i sprovedu je u delo kroz konsalting, koučing, edukacije, mentorske programe kojima se unapređuju profesionalne veštine zaposlenih.

Oblasti koje pokrivamo su na primer: upravljanje i liderstvo, prodaja i briga o korisnicima, ljudski resursi, finansije i radno pravo.

Da li postoji psihologija zaposlenog lica, ili psihologija recimo menadžera i kako biste je opisali?

Ne postoji kao pojam. Možemo govoriti o psihološkim profilima ljudi, radnim preferencama, kompetencijama potrebnim za neku poziciju. Testiranja kojima se ovo određuje se rade da bi se identifikovali pravi ljudi za prave poslove.

Koji tipovi zaposlenih postoje i koje su njihove osnovne karakteristike?

Možemo da govorimo o tipovima ličnosti uopšte, ili o različitim komunikacijskim stilovima. Ova tema je veoma široka, različite teorije u psihologiji na slične, a opet različite načine klasifikuju tipove ličnosti, opisuju modele ponašanja i komunikacijske stilove.

Koji su uspešni primeri vaše prakse, odnosno u kojim kompanijama je vidno došlo do poboljšanja odnosa i poslovanja uopšte, nakon vašeg angažovanja?

Naši konsultanti se bave razvojem duži niz godina i zaista su bili angažovani u najvećim kompanijama na našem tržištu, u različitim industrijama. Naš “dobar glas” govori da su u svakoj od njih ispunjeni postavljeni ciljevi, a saradnja koja se nastavlja je najbolji pokazatelj za to.

U vašem centru održavate i radionice u kojima se primenjuje pozitivna psihologija, usmerene na razvoj individue. Šta sve učite svoje polaznike?

Smatram da je lični razvoj osnova svakog drugog razvoja. Svako ko radi na samospoznaji, osvesti svoje jake strane i unapređuje one koje mu predstavljaju razvojni izazov, može da dostigne svoj puni potencijal u poslu kojim se bavi ili želi da se bavi. Programi na bazi NLP (Neuro Lingvističko Programiranje) koje nudimo pojedincima i kompanijama usmereni su na unapređenje svakog pojedinca u područjima koja su mu najpotrebnija. Odnose se na spoznaju ličnih osobina i vrednosti, potencijala koji posedujemo, načina na koji razmišljamo i delujemo. Radimo na unapređenju veština komunikacije, ostvarenju ciljeva i životnih vizija svakog pojedinca, kao i na motivaciji i upravljanju emocijama i postupcima.

Postoji li neka zanimljiva priča sa tih radionica, koju biste podelili sa nama?

Na svakoj radionici postoji mnogo priča. Svako od učesnika ima barem jedan “Aha! momenat” koji podeli sa drugima i koji je vredan pominjanja. Od svakog od njih i ja i moj tim učimo svakoga dana.

Kako ste se vi zainteresovali za ovu profesiju, s obzirom da ste osnovne studije završili na Saobraćajnom fakultetu?

Oduvek su me zanimali principi i mehanizmi, kako nešto radi. Divila sam se savršenim mašinama – avionima i privlačilo me da saznam kako rade, kako lete. Onda sam nekako spoznala da postoji i nešto kompleksnije i intrigantnije – čovek. Od tada proučavam “kako radimo i na šta idemo”, koji su naši mehanizmi, šta nas pokreće i stalno se iznova oduševljavam i otkrivam nove stvari! Čovek je stvarno jedno divno, kompleksno biće koje se može stalno usavršavati i razvijati.

Šta je to zbog čega volite svoj posao?

Nema ničeg lepšeg od upoznavanja drugog ljudskog bića, njegovog sveta. Postati deo njegovog razvoja je neprocenjivo iskustvo koje me motiviše da se razvijam, otkrivam nova znanja, prosleđujem i delim ono što naučim.

Olivera Denčić za Wannabe Magazine