HR CENTAR
Adresa sedišta:
Deligradska 18/6/16
11 000 Beograd
+381 60 41 21 304
+381 60 55 00 596
office@hrcentar.rs
www.hrcentar.rs

PIB: 108356982
Matični broj: 61800182

Dinarski računi:

*  265-161031000488319

Raiffeisen banka a.d. Beograd

Devizni računi:

*  RS35265100000023331073

Raiffeisen banka a.d. Beograd

Odgovorno lice: Tatjana Šokčić

Tatjana Šokčić
Direktor
+381 60 41 21 304
tatjana.sokcic@hrcentar.rs

Jelena Kovačević
HR Consultant and Trainer
+381 60 55 00 596
jelena.kovacevic@hrcentar.rs