We in Halifax were an inward-looking, quality-focused team until we started working with Tatjana. None of us are the kind of extrovert that likes selling: we had been afraid of tackling the subject and failed to find a salesperson who could understand our work. Tatjana held a series of training sessions for our team on the subject of sales. In a one-day workshop for all our staff, she showed us how we all have considerable skills that we were not using. We learned to work together to pool our skills and mount an effective sales programme. In follow-up sessions, Tanja trained some of our staff individually, covering in detail a range of techniques and methods of sale and promotion.

Now, we are outgoing company that can effectively use our contacts to promote the quality product we have developed. We would never have believed it – she did a great job. Thank you Tanja.

David Lythgoe
Director
Halifax Consulting

Raditi sa profesionalcima je uvek veliko zadovoljstvo koje daje i poslovne rezultate. Naš put sa HR Centrom bio je u potpunosti takav. Zajedno smo definisali HR ciljeve u kojima smo dobili partnersku podršku da ih ostvarimo uz direktnu sinergiju znanja i iskustva. HR Centar zna da su ljudi zasita najveća vrednost svakog sistema.

Marko Kovačević
Chief Executive Officer
Trizma

Savršeno – sveobuhvatno prikazan način obračuna zarade.

Duška Stupar
Comp&Ben Manager
Carlsberg

U našoj zemlji neplaćanje se često podrazumeva. Velikom stresu su izloženi zaposleni na poslovima naplate potraživanja, a još je veći stres koji doživljavaju vlasnici ili rukovodioci firmi zbog gubitaka ili nelikvidnosti usled nenaplaćenih potraživanja.

Ne zna se sa kojim neplatišom je teže izaći na kraj:

    • sa klijentom kod koga moraš da predugo čekaš u redu za plaćanje;
    • sa klijentom koga moraš da moliš ili da mu dosađuješ da bi dobio svoje pare!;
    • sa klijentom sa kojim postoji odlična saradnja, ali je je upao u ozbiljne finansijske probleme;
    • sa klijentom koji je toliko dužan da čak ne želi da razgovara na temu plaćanja.

Jelena Kinđić
Direktor
Flytime

Kada sam videla mail, pomislila sam o ne opet neki trening. Šta će meni time management. Već posle prvog sata promenila sam mišljenje. Nisam verovala da će mi biti interesantno i zabavno, ali jeste. 🙂 Dok ne počneš da razmišljaš o svom vremenu, ne shvataš da možeš da se organizuješ i kvalitetnije iskoristiš svoje vreme. Dva dana treninga su prošla očas posla. Tanja puno hvala na ovome. Veoma lepa i kvalitetno organizovana obuka. Svaka čast.

Ana Mandić
Manager ICT customer services
Fiat automobili Srbija

Trening je pre svega bio vrlo dobro pripremljen i prilagođen konkretnoj delatnosti koju moja firma obavlja, kao i potrebama firme koje su prethodno razjašnjene sa trenerom.
Dinamika sesija je postavljena vrlo dobro, držeći pažnju polaznika ne samo tokom treninga (svakog dana), već i tokom celog treninga.
Zadaci za polaznike su bili jasno postavljeni, feedback je bio na mestu. Tokom treninga se početna postavka / agenda trenera menjala vrlo vešto, prilagođavajući se razvoju situacije. Prostorije i tehnika su odlično prilagođeni kvalitetnom radu.
Tek na kraju treninga, shvatili smo da smo išli težim putem – vežbama usmenog prezentiranja pred publikom (nakon temeljne pisane pripreme) i struktuiranom usmenom komunikacijom, umesto jednostavnijeg pristupa: pisana komunikacija koja se može doterivati daleko duže, odnosno usmena komunikacija sa poznatim sagovornicima, gde se i fokus i struktura mogu često izgubiti.
Ukupna ocena treninga je izuzetna – bio je i zanimljiv i intenzivan, i sadržajan i koristan, interaktivan i sveobuhvatan; delim utisak drugih polaznika da smo svi poželeli da je i duže trajao.

Tanja Šokćić je pokazala vrhunski profesionalizam temeljnom pripremom treninga, prilagođavanjem tema i sadržaja konkretnim potrebama klijenta i postupnim prenošenjem znanja polaznicima, čineći da se svi prijatno osećaju. Prijatan stav trenera, dobra atmosfera koju je kreirala i izbalansiran pristup svim polaznicima, učinili su Tanju „preko noći“ omiljenom osobom, a praktično i članom tima koga je obučavala. Sjajan posao!

Dragan Odžaklijević
Direktor
ACB osiguranje