Lični razvoj

Licni razvoj, Beograd

Lično unapređenje ili rad na sebi je potreba svakog pojedinca koji želi da ostvari uspeh u svim aspektima života. Naš cilj je da pružimo podršku i damo jednostavne i praktične alate svima koji žele ispunjen i odgovoran život, kroz edukacije i individualni rad, korišćenjem priznatih NLP i coaching metoda.

Više o ličnom razvoju kroz naše NLP i coaching programe OVDE

Razvoj poslovanja

Razvoj poslovanja, Beograd - Srbija

  • Postavljanja strateških ciljeva organizacije, vizije, misije i vrednosti
  • Uspostavljanja željene organizacione kulture
  • Razvojnih projekata za menadžment i timove zaposlenih
  • Uspostavljanja i razvoja procesa i timova prodaje, podrške prodaji i korisničkog servisa, nabavke
  • Uspostavljanja i unapređenja HR procesa i timova
  • Outsourcinga pojedinih funkcija HR

Profesionalni razvoj

Profesionalni razvoj (2021) - Beograd, Srbija

  • Programi razvoja menadžmenta
  • Leadership programi
  • Programi razvoja timova zaposlenih (prodajne veštine, customer care, organizacija i produktivnost)