Finansije – krvna slika vaše kompanije

06.05.2019

Stakeholderi, bilans stanja, neoperativni rezultat, investicioni cash flow, obrtni kapital, koeficijenti likvidnosti, break-even analiza… Možda se pitate šta sve ovi finansijski pojmovi znače i dobro je da se pitate. Kad god se pitamo znači da nam je važno i zato tada učimo.

Finansije možemo posmatrati kao krv jedne kompanije. Mora postojati normalan tok inače kompanija počinje da umire.
Iz finansijske slike se može analizirati u kojoj fazi se firma trenutno nalazi i šta dovodi do njenog ozdravljenja.

A zašto je uopšte važno da baš vi to znate kada postoje finansijski stručnjaci koji se samo time bave?! Postoje i lekari koji mogu „očitati“ vašu krvu sliku i dati predlog lečenja. Drugi lekar će dati neki drugi predlog, treće će opet imati neku svoju zamisao i tako redom…

Zamislite kada biste sa svakim od njih mogli da razgovarate na nivou dobrog razumevanja teme. Onda biste sami mogli da procenite i odlučite šta je ZA VAS najefikasnije rešenje.

Kada jednom naučite kako da „očitavate“ finansijsko stanje vaše kompanije, sledeće stvari počnu da se dešavaju…

  1. MOŽETE BOLJE DA RAZUMETE ČITAVU KOMPANIJU

Bolje razumevanje finansija = bolje razumevanje kompanije. Finansije su srž, ne obraćanje pažnje na taj deo firme znači zanemarivanje jednog od najvažnijih njenih delova. Samo nerazumevanje važnih finansijskih pojmova znači da morate imati 100% poverenja u onog ko vodi vaše finansije. Imati stručnjaka, savetnika ili finansijskog menadžera je pametna investicija. Razumeti njegov jezik je mudro ulaganje u budućnost kompanije.

  1. PAMETNIJE DONOŠENJE ODLUKA

Velike i važne odluke ne donose samo oni koji su zaduženi za finansije. A svaka odluka se odražava i na finansijski deo firme. Ljudi često ulaze u razne finansijske dogovore i aranžmane nesvesni potencijalnog rizika koji stvaraju i efekata koji mogu proizaći iz toga. Vaše odluke utiču na finansijsko dobrostanje vaše kompanije i kada razumete kako se tačno ovo dešava moći ćete da efikasnije pristupite donošenju boljih odluka. Zapamtite da finansije ne moraju da uključuju eksperte, komplikovane jednačine i ideje izvan shvatanja onih koji se time ne bave.

  1. EFIKASNIJA KOMUNIKACIJA SA VEĆIM BROJEM LJUDI

Finansije nisu samo novac, već poverenje, odluke, komunikacija… One, kako navodi Meri Flečer, finansijski ekspert, govore priču o poslovanju i individui koja donosi odluke, koja kupuje i prodaje, pozajmljuje i poklanja. Tako čitava finansijska struktura kompanije i plan pružaju uvid u narativ te kompanije. Bio bi korisno učestvovati u njegovom stvaranju, zar ne?

  1. ODISAĆETE POTPUNU UKLJUČENOST U KOMPANIJU

Kada vaši zaposleni ili članovi vašeg tima primete vašu uključenost u ono što predstavlja novo znanje za vas, oni osećaju izvestan stepen vaše odgovornosti, sigurnosti i stabilnosti. Čitava kompanija dobija snažniji okvir i stabilniju strukturu.

  1. PRIMENJIVOST U PRIVATNOM ŽIVOTU

Kada razumete kako funkcionišu troškovi pozajmice, budžeti, planiranje, protok novca, lako je promenti kontekst u kom se sve to dešava. Dublje razumevanje uvek daje sigurnost onome što radimo. Upravljanje sopstvenim finansijama znači slobodu u planiranju i pričanju sopstvene finansijske priče. Na vama je onda da odlulčite kakvu priču želite da pričate.